English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢

کمیته تحقیقات دانشجویی

 

معرفی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری سلماس  با هدف استفاده از شایستگی های دانشجویان علاقمند به امر پژوهش، توانمندسازی و هدایت استعدادهای آنها در حوزه پژوهش در بالین و حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویی، ساماندهی فعالیت های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم کردن محیطی مناسب برای پژوهش، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش و ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان جهت همکاری در طرح های پژوهشی شکل گرفته است. این کمیته بر اساس آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه فعالیت می نماید.

 

اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

توانمندسازی دانشجویان در خصوص فعالیت های پژوهشی

ترویج فرهنگ پژوهش در دانشجویان

ایجاد فرصت برای شناسایی استعداد دانشجویان

آموزش روش های پژوهشی

ایجاد گروههای تحقیقاتی

 

وظایف کمیته تحقیقات دانشجویی

 

تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان

برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش برای دانشجویان

بهبود انگیزه در دانشجویان به منظور افزایش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی

برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان

کمک به دانشجویان جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه های پژوهشی و اجرای آنها

 

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی:

سرپرست کمیته:

دبیر کمیته:

مدیر گروه پژوهشی و فناوری:

مدیر گروه آموزشی و فوق برنامه:

روابط عمومی: