English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢
  • بازدید ارزیابان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان از امکانات دانشکده پرستاری سلماس
    ارزیابان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی استان از امکانات دانشکده پرستاری سلماس بازدید کردند.

  • نمایشگاه محصولات دانش بنیان حوزه غذا دارو و تجهیزات پزشکی
    نمایشگاه محصولات دانش بنیان حوزه غذا دارو و تجهیزات پزشکی

  • برنامه امتحانات نیمسال دوم 1402-1401 دانشجویان ترم یک
    برنامه امتحانات نیمسال دوم 1402-1401 دانشجویان ترم یک